AKThösten2020-4

Malmö Opera - AKT Talkhow är ett nytt projekt som utformats för att bredda och vidareutveckla AKT:s målsättning att skapa inkluderande och engagerande miljöer inom kultur och scenkonst för unga

Malmö Opera – AKT Talkhow är ett nytt projekt som utformats för att bredda och vidareutveckla AKT:s målsättning att skapa inkluderande och engagerande miljöer inom kultur och scenkonst för unga