Play for change

“Framtiden ligger i våra händer.  Det råder konsensus om att musik och kultur är bra för samhället.  Och det är inget tvivel om att kultur är bra för företagande, verksamhetsetableringar och ekonomisk utveckling.  För att lyckas med samhällets pågående hållbarhetsomställning behöver vi hitta ett gemensamt språk som lockar alla att vara med och utforma framtiden.”

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande bjuder tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) tillsammans med Norrbottensmusiken in till två dagars workshop-konferens den 17-18 maj 2024 på Kulturens hus i Luleå.

Musik och omställning

Inom ramen för 2024 års Signaturprogram anordnar UTOM ”Play for change – musik och omställning” för att ställa angelägna frågor:

Hur blir det verkstad mellan kulturutövare, andra civilsamhällsaktörer, industriföretag, och politiska företrädare på alla nivåer?  Vad är det som faktiskt behöver komma på plats för att skapa blomstrande samhällen?  Hur använder vi kulturen för att locka med folk på hållbarhetsomställningsresan, och på så sätt också trygga kompetensförsörjningen och inflyttningen till de regioner som kommer att bli den hållbara samhällsekonomins nya nav?

Eventet äger rum på Kulturens hus, och Ebeneser i Luleå och varvar samtal och workshops med konstnärligt innehåll och personliga möten.  Högprofilerade musiker från alla genrer ur UTOM och från det lokala/regionala musiklivet kommer att finnas tillgängliga för dialogsamtal med näringslivsföreträdare, intresserade civilsamhällesaktörer, nationella politiker och region/kommunföreträdare.  Målet är att frångå vanliga talepunkter, kulturspråk och business-lingo för att påbörja en konkret och konstruktiv resa mot och med framtidens språk.

OM UTOM

Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturliv.

Unga tankar om musik har sin organisatoriska hemvist hos Kungl. Musikaliska Akademien.

Läs mer om UTOM och ta del av programmet för “Play for Change” på UTOMs hemsida: https://www.ungatankarommusik.se/play-for-change-utoms-manifestationsdagar-i-lulea/