I världen

Signaturprogrammet är för närvarande verksamt i Storbritannien och Sverige. Programmet inrättades av The Karlsson Játiva Charitable Foundation som driver programmet direkt i Storbritannien och som är grundare av och ger finansiering för Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande i Sverige. Syftet är att främja kvalitetsmusik i världen.

The Karlsson Játiva Charitable Foundation

The Karlsson Játiva Charitable Foundation grundades 2016 och är en välgörenhetsstiftelse registrerad i England och Wales. Det är en filantropisk institution som grundades med två huvudmål i åtanke:

(a) främjande av musikkonsten och allmänhetens utbildning i densamma i Storbritannien, Sverige och andra länder runtom Europa; och

(b) lindring av fattigdom, nöd och umbäranden och främjande av utbildning, hälsa och välfärd eller annat uteslutande välgörande syfte i Latinamerika.

Dess filosofi är att finansiera partners som har potential att leverera strukturella förändringar på lång sikt som förbättrar möjligheterna för dem som annars inte skulle kunna få möjlighet att uppfylla sin potential. Med hänsyn till sitt musikmål, förutom den finansiering den ger till Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande i Sverige, ger det även finansiering direkt till olika organisationer i Storbritannien inom ramen för  Signaturprogrammet. Med avseende till det andra målet drivs LACT-programmet, som ger stöd till en rad partnerorganisationer i de andiska länderna i Latinamerika.

Mer om KJCF