Kulturarv blir berättelser och musik

Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kunde Dream Orchestra (DO) i januari 2022 lansera ”Storytelling i Dream Orchestra” . I projektet arbetar orkesterns ungdomar med att uttrycka och kommunicera sina tankar och drömmar genom berättande. Det blir ett sätt för dem att skydda sitt kulturarv, som ett verktyg för att bygga upp en gemenskap tillsammans med högkvalitativt musikskapande i orkestern.

STORYTELLING – en mångkulturell repertoar

Dream Orchestra har skapat en kreativ plats (musikskapande, musik i samhället, gemenskap) och har nått ut till ungdomar med många olika typer av kulturell bakgrund. De har intresserat sig för varandra och genom kollegialt lärande har de blivit unga ledare som firar sina kulturer tillsammans och gör arrangemang av sin musik för orkestern.

Genom att motivera och involvera eleverna i skapandet av berättande arbetar projektet ”Storytelling” fram en unik konstnärlig repertoar. Repertoaren bygger på traditionell musik från Sverige och andra kulturer i världen och eleverna blir tillsammans huvudpersoner i firandet av sina traditioner genom musik och ord.

I projektet har Dream Orchestra stöd av sina huvudintressenter; Betlehemskyrkan, Göteborgs universitet och Göteborgs symfoniorkester, med vägledning av musiker från Sverige, Afghanistan, Mellanöstern, Sydamerika och Afrika. Begåvade berättare, experter på olika typer av framförande och skådespeleri och personer med djupa kunskaper om kulturarv hjälper elever och lärare att ta fram en varierad mångkulturell repertoar som ska skrivas ner, framföras på flera platser och spelas in.

Syftet är att bevara, skydda och utveckla det lokala musikaliska kulturarvet och musiken i världen. Genom att låta nästa generation lära sig och stärka sitt musikarv, kommer detta material att vara tillgängligt för andra musikutbildningar i Sverige att dela med sig av till sina elever. Det handlar om inkludering, rättvisa och demokrati. Att ge personer med rötter i olika kulturer tillgång till sin historia och sitt kulturarv som annars riskerar att gå förlorade.

Säker plats för barn och ungdomar

Dream Orchestra erbjuder en säker plats för barn och ungdomar med flykting- eller invandrarbakgrund. Här får de möjlighet att träffas och lära sig spela ett musikinstrument tillsammans i symfoniorkestern. Med en högkvalitativ musikutbildning som är demokratisk, öppen och kreativ har Dream Orchestra skapat ett viktigt sammanhang för att öka den sociala sammanhållningen mellan invandrare från alla kontinenter och det svenska samhället.

Genom att använda musikens kraft har Dream Orchestra sedan 2016 visat hur kulturliv och musikutbildning kan göras mer inkluderande. Detta genom att arbeta med unga svenskar, flyktingar och migranter från många olika länder.

Idag står Dream Orchestra för en gemenskap som representerar många etniska grupper i det svenska samhället. Ungdomar som är intresserade av att dela sitt kulturarv deltar i orkester- och sektionsrepetitioner samt instrumentalundervisning i små grupper. Flera gånger i veckan lär de sig om världens musik och firar sina traditioner tillsammans. Dream Orchestra arbetar enligt en modell för gemenskap, där den intensiva inlärningen av musikaliska färdigheter och strävan efter musikalisk excellens åtföljs av explicit inlärning av sociala och emotionella färdigheter. Det leder till en utveckling av auditiv och intellektuell förståelse och andlig njutning av det musikaliska språket.

Läs mer om Dream Orchestra här: www.dreamorchestra.se

Film från Dream Orchestra – Drömmen om en drömorkester.