Med stöd från SignaturInsamlingsstiftelse för musikfrämjande – kan Nationellt centrum för musiktalanger (NCM) utveckla sitt program. Med ambitiösa utvecklingsprojekt riktar sig NCM främst till unga musiker som är spetstalanger på internationell nivå inom konstmusik. Programmet har sin bas i Vänersborg och här finns utmärkta lokaler för undervisning. Men NCM vänder sig till deltagare från hela landet och erbjuder även verksamhet på annan ort genom att medverka i andras aktiviteter, alternativt genom att erbjuda utbildning inom ramen för andras aktiviteter.

Nationellt centrum för musiktalanger är en ideell förening. De som är engagerade i NCM är Göteborgs Symfoniker, Kungliga Filharmonikerna, Norrköpings Symfoniorkester, Norrlandsoperans Symfoniorkester, Sveriges Radios Symfoniorkester, Vänersborgs kommun, alla musikhögskolor och Regional Musik i Sverige med sina 23 medlemsorganisationer.

Föreningens ändamål är att med verksamhet i Vänersborg som bas driva en nationell mötes- och utbildningsplattform på internationell spetsnivå för unga talanger som spelar orkesterinstrument och/eller dirigerar. De har även som ändamål att inspirera, stärka och komplettera spetsverksamhet i hela landet, även genom regionalt förlagda aktiviteter och samverkan med kulturskolor och andra aktörer, samt att stärka återväxten till musikeryrket samt främja ung kreativitet och skapande.

Läs mer här

 

Samverkan i centrum

Vi kan nu, tack vare Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, kraftsamla för att få fler unga musiker att spela instrument som är speciellt viktiga för allt orkester- och ensemblemusicerande. Samtidigt öppnas möjligheter för ett tätare samarbete med kulturskolan. Med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, har det nu blivit möjligt att bygga vidare på talangverksamheten i Vänersborg och i nära samverkan med musikinstitutioner i hela landet utveckla Young Strings- och Young Winds Academy liksom Polstjärnepriset – Sveriges främsta solisttävling för ungdomar 14–18 år.”

Staffan Rydén, Ordförande, Nationellt centrum för musiktalanger