Vår målsättning

Musik är inte bara en viktig del i våra liv, musiken lyfter hela vår livskvalitet från den dag vi föds. Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande finns till för att bidra till denna kvalitet och främja utvecklingen av högkvalitativ och klassisk musik.

Musikfrämjande i ett brett perspektiv

Intressant musik hjälper oss att bygga våra kulturer, skapa förståelse för varandra och ge ojämförbara upplevelser. Signatur har bildats med målet att bidra till att ge fler människor möjligheten att finna musiken, kunna utveckla sin egen musikalitet och att nå över gränser genom musiken.

Signatur  är en insamlingsstiftelse för musikfrämjande i ett mycket brett perspektiv. I Sverige, de övriga nordiska länderna och i samarbete med våra internationella partners har vi ambitionen att spela en framträdande och betydelsefull roll för att berika vår tillvaro med ett varierat musikaliskt utbud som präglas av högsta kvalitet.

Vi strävar efter att främja utvecklingen av konstmusik och klassisk musik; att vara med och stödja projekt, utbildningar och verksamheter med inriktning och förmåga att låta människors spelande och musikskapande utvecklas. Vi vill bidra till att ge unga människor tillgång till bra utbildningar och inspirerande projekt där deras musikintresse och förmågor kan växa. Vi kommer även verka för att allmänhetens möjligheter till att njuta av högkvalitativ musik, såsom klassisk musik, förbättras. Särskilt avser Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande att verka för kulturell integration med hjälp av musiken, detta genom att lyfta fram insatser som breddar underlaget för det svenska och nordiska musiklivet.

Musiken lyfter vår livskvalitet