Ansök om stöd

SIGNATURS ANSÖKNINGSPROCESS

2023 års ansökningsomgång har stängt.  Vi handlägger och bedömer nu inkomna förslag på nya musikprojekt och kontaktar sökande med mer information så snart som möjligt.  Beslut meddelas i vårt digitala ansökningssystem.

För att ansöka om stöd hos Signatur måste du registrera ett konto i vårt användarvänliga ansökningssystem, som du hittar här. Signatur tar inte emot ansökningar via post eller e-post.

VEM KAN SÖKA?

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan enbart stödja projekt som drivs av icke vinstdrivande, allmännyttiga organisationer.  Om du är en enskild person som vill söka stöd till ett musikprojekt behöver du därför först förankra din idé hos en lämplig icke vinstdrivande organisation, exempelvis en ideell förening, stiftelse eller aktör inom den offentliga sektorn.  Det är viktigt att denna organisation om finansiering beviljas är redo att vara juridiskt ansvarig för projektet och uppfylla Signaturs krav på redovisning och kommunikativa insatser.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

När Signatur tar emot nya ansökningar öppnar en utlysning i vårt digitala ansökningssystem. Observera att du måste skapa ett konto i vårt ansökningssystem med din epost-adress som användarnamn och följa anvisningarna i det digitala formuläret för att kunna skicka in ditt projektförslag.

Om du har frågor inför en potentiell ansökan går det självklart bra att kontakta oss innan du skickar in, men ansökan görs alltid via det digitala ansökningssystemet.

STEG 1

Signaturs styrelse går igenom alla inkomna projektförslag och bedömer dem utifrån stiftelsens kriterier.  Ett första urval görs med utgångspunkt i hur väl ansökningarna matchar stiftelsens syfte och målsättning. Det befintliga utrymmet i finansieringsbudgeten påverkar också hur många projekt som kan få stöd.

De sökande som inte går vidare till steg 2 informeras om styrelsens beslut. Stiftelsen har tyvärr inte möjlighet att ge individuell feedback till alla de projekt som avslås, men vi försöker återkoppla till alla sökande inom två månader från deadline för inlämnad ansökan.

STEG 2

Sökande som går vidare till steg 2 i ansökningsprocessen ombeds komplettera ansökan i ansökningssystemet med ytterligare information. I detta skede hämtar Signatur in uppgifter om organisationens verksamhet via exempelvis årsredovisning, stadgar och riktlinjer.

I vissa fall kan styrelsen ha önskemål om att den inlämnade projektbeskrivningen utvecklas eller revideras med ändringar avseende budget och/eller tidsplan innan slutligt beslut tas. Signaturs programansvariga projektledare arbetar nära den sökande för att bistå i processen.

BESLUT och AVTAL

På ett nytt sammanträde fattar Signaturs styrelse beslut om vilka projekt som får bidrag och vilka belopp som beviljas.

För de projekt som beviljats finansiering tar Signatur fram ett avtal som reglerar stiftelsens åtagande att stödja projektet och den sökande organisationens åtagande att genomföra det. I avtalsvillkoren ingår krav på redovisning, utvärdering och kommunikativa insatser. Först när avtalet signerats av båda parter kan projektet påbörjas.

KRITERIER OCH BEDÖMNINGSGRUNDER

Den enskilt viktigaste bedömningsgrunden för ansökningar är hur väl och effektivt projektet uppfyller Signaturs bidragskriterier.

Vi etablerar gärna relationer med organisationer som delar våra målsättningar och där vi ser möjligheter att etablera ett långsiktigt samarbete som berikar både stiftelsens och den sökande organisationens nätverk.

En central faktor är också att den sökande organisationen har en stabil verksamhet som gör det möjligt att uppfylla Signaturs krav på återrapportering.

För mer information om ansökningsprocessen, läs gärna vår sammanställning av vanliga frågor/FAQ.

Ansökningsportal

Logga in här