Inspirera till musikutveckling

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har instiftats för att inspirera till ett varierat musikaliskt utbud präglat av hög kvalitet, konstnärlig förnyelse och musikutveckling. Med de projektstöd vi delat ut sedan 2018 ser vi med tillförsikt fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med våra partners.

Våra tidigare kulturprojekt

De musikprojekt och organisationer som tidigare har fått stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande inkluderar:

 • AKT – Malmö opera
 • Arctic Light
 • Centrumskolan med Sexton Strängar
 • En digital minimusikhistoria för skolor
 • El Sistema Sverige
 • Gränslandet – Symfonisk Fest på Trädgården, via Ideella föreningen ALMA
 • Hum, hum Hume på Drottningholms Slottsteater.
 • Järna Festival Academy
 • Jubileumsoriatorium 2023 i Lunds Domkyrka
 • Konserthuset Stockholm Young Talent Program
 • Lekquiem via Ideella föreningen Scenit.
 • Libravoice på Kungliga Musikhögskolan
 • Musik i Syd
 • Musiklivets rötter – UTOM (Unga tankar om musik)
 • Mötas i musik – hela livet, via Sundbyberg Stad
 • ShareMusic ArtLabs med ShareMusic & Performing Arts
 • Songlines genom Länsmusiken.
 • Stockholm NU Jazz festival
 • Storytelling in Dream Orchestra med Dream Orchestra.
 • Svenska Kammarorkestern genom Insamlingsstiftelsen Di Piu
 • SV Stockholms län med projektet Vägen Ut
 • Temaspår Funktion – Folkteatern Gävleborg och Scen:se och BIBU
 • Unity via Help Ukraine Gothenburg (HUG)
 • YOMA – Young Musicians’ Academy

Läs mer om några av våra tidigare program här nedanför.

Ökad tillgång till musikutbildning

Signatur vill bidra till att öka tillgången till musikutbildningar som kan ge unga människor fantastiska erfarenheter som stärker samhällen, genom sociala och kulturella engagemang.

Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Signatur stödjer musikutbildningar.

EN FANTASTISK MUSIKSKATT

”Vi har genom samarbetet med Sexton strängar kunnat verka för Stiftelsen Signaturs ändamål att skapa förutsättningar för kulturell integration genom musik. Våra elever har genom att möta musikerna i Sexton strängar fått möta en fantastisk musikskatt. Genom musiken har de fått träna på att känna och använda alla sinnen”.

Rikard Samuelsson, Rektor för Centrumskolan i Växjö